Zašto je lječilište u Velom Lošinju jedinstveno u svijetu

Objavljeno 11.02.2010 - Vijesti

Zašto je lječilište u Velom Lošinju jedinstveno u svijetu

Povoljni klimatski uvjeti otoka Lošinja već su krajem 19 stoljeća privukli pažnju značajnih austrijskih i hrvatskih medicinskih stručnjaka.

Temeljem njihovih istraživanja baziranih na podacima dugogodišnjih meteoroloških motrenja dr. Clara i prof. Haračića, Veli Lošinj je 1892g. proglašen klimatskim mjestom. Netom ranije, 1886. austrijski nadvojvoda Carl Stephan iz dinastije Habsburg u predjelu Podjavori gradi svoj zimovnik «Warthsee» u kojem je danas smješteno Lječilište. Godine 1888/89 pod patronatom bečke općine otvara se prvo oporavilište za slabunjavu i skrofuloznu djecu, preteča Dječje bolnice. Treba spomenuti da je u njemu radio tijekom I. svjetskog rata osnivač hrvatske pedijatrije prof.dr. Ernst Mayerhoffer. Do kraja 19. stoljeća Veli Lošinj doživljava svoj puni procvat. Niče čitav niz manjih sanatorija, pansiona, hotela u kojima se pretežito liječe bolesnici sa plućnom i žlijezdanom tuberkulozom. 

U sadašnjem trenutku Lječilište Veli Lošinj je zdravstvena ustanova čiji je osnivač  i vlasnik  Primorsko-goranska županija. Lječilište je pravni slijednik  Dječje bolnice za alergijske bolesti sa odjelom za odrasle koja je radila do 1994g. Od 2005.god. Lječilište ima ugovor sa HZZO-om za bolničko liječenje djece sa astmom i odraslih sa psorijatičnim artritisom. Kontinuirano se ulaže u nabavu nove medicinske opreme i podizanje kvalitete smještaja. Naša specifičnost je u tome što omogućavamo da roditelj boravi sa djetetom u sobi tijekom bolničkog liječenja.

U Lječilištu Veli Lošinj veliki broj domaćih i stranih gostiju spaja ugodno s korisnim pa uz blagodati mikroklime, sunca i mora koriste i usluge medicinske rehabilitacije pod nadzorom specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste dermatovenerologa

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u