Zašto ne postoji u Hrvatskoj zanimanje skipper?

Objavljeno 25.01.2020 - IzdvojenoVijesti

Zašto ne postoji u Hrvatskoj zanimanje skipper?

Na radionici koja je održana na na Sveučilištu Pomorskog fakulteta u Rijeci govorilo se o charteru i skipperima kao glavnim nositeljima charter turizma.

Hrvatska je TOP svjetska nautička destinacija i upravo zato je iznimno važno da skipper uđe u zakon o trgovački društvima kao zanimanje, te da se charter kompanije mogu lakše registrirati jer danas prilikom registracije postoji određeni problem u nejasnoćama oko registracije sa ili bez posade što je za samu djelatnost ne bitno jer brodove možete iznajmiti jedan tjedan sa skipperom, a jedan bez.

Radionicu je otvorio profesor Đani Mohović, koji je objasnio važnost pristojnog ponašanja skippera na plovilu uz nekoliko zanimljivih primjera.

Više podataka o samom projektu pomoći skipperu oko kvalitetnog snalaženja na plovilu možete naći na ovome linku www.skillsonboard.eu

Govorila je i Zrinka Marušić iz Instituta za Turizam koja je predstavila neka od istraživanja TOMAS nautika koja su ukazala na kretanje, ponašanje i mišljenja nautičara za vrijeme dok plove Hrvatskom. Tako smo saznali da su nautičari uglavnom ljudi boljeg obrazovanja, te da iz godine u godinu za turističku plovidbu hrvatskom se odlučuje sve više ljudi sa završenim fakultetom. Najviše nas posjećuju susjedne države, Austrija, Italija, Slovenija i Njemačka, a najviše troše Francuzi, Britanci i Nizozemci.

Čak 55% charteraša zarađuje mjesečno više od 3500 eura mjesečno pa je sasvim jasno da je financijska moć charter gostiju jača od gotovo svih ostalih.

Dio istraživanja za 2017. godinu možete vidjeti i na ovome linku…

http://iztzg.hr/UserFiles/File/Narudzbe/2017-Tomas-nautika-JAHTING.pdf

Lovro Lussich je usporedio domaće i strane Skippere i zapovjednike jahti te je naveo da ne postoji kontrola stranih skippera u Hrvatskoj što je u biti nelojalna konkurencija domaćim skipperima kojih za ljetne mjesece ima premalo.
Govorilo se i o edukaciji skippera te potrebom za podizanja praktičke nastave za skippere i zapovjednike na višu razinu.

Radionica je trajala samo jedan i pol sat to je nedovoljno da se kvalitetno odrade važne teme, no većina se sudionika nada da će radionice na temu nautičkog turizma u Rijeci na Pomorskom fakultetu biti češće.

Pomorski fakultet mora biti motor razvoja edukacije i ovog “plovidbenog pravca” jer je i više nego jasno da je nautika postala ključ uspjeha hrvatskog turizma i hrvatskog pozicioniranja u svijetu.

Na radionici je govorio i direktor jedine charter grupacije u Rijeci Leo Pavela. Pohvalio je prijašnje govornike te zatražio jasnu standardizaciju obrazovanja za skippere i zapovjednike jahti te je ponudio Pomorskom fakultetu da dio prakse studenti obavljaju na KIGO plovilima koja se nalaze u središtu Rijeke. Bez punog povezivanja Pomorskog fakulteta i charter kompanija neće niti biti kvalitetnog napretka u ovom sektoru što bi bio veliki gubitak za državu i njezinu budućnost.

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u