U nacionalnom parku Kornati tvrde da čiste ovu destinaciju

Objavljeno 17.05.2018 - TurizamVijesti

U nacionalnom parku Kornati tvrde da čiste ovu destinaciju

Nakon što je KIGO.hr napisao da je početkom svibnja u nacionalnom parku Kornati zamijećeno mnoštvo smeća što su nam prijavili i sami turisti, dobili smo priopćenje iz uprave nacionalnog parka koje prenosio u cijelosti:

Javna ustanova ,,Nacionalni park Kornati”, kako je najavljivano i u prethodnim priopćenjima, tijekom travnja i svibnja organizira niz akcija uklanjanja otpada iz podmorja i priobalja, a sve s ciljem očuvanje iznimno vrijednih kornatskih podmorskih vrijednosti.
Tako je u periodu od 11.-13. svibnja održano uklanjanje i kvalitativno-kvantitativna analiza otpada s 6 lokaliteta unutar NP Kornati tijekom koje je sakupljeno ukupno 230 kg različitog otpada. Na istim je lokalitetima u listopadu 2017. godine provedena analiza korištenjem iste metodologije, a pritom koje je sakupljeno ukupno 378 kg otpada. Kvalitativno-kvantitativna analiza otpada ima za cilj procjenu odnosa otpada koji morskim strujama pristiže u područje NP Kornati i otpada koji nastane u području Parka, a na koji, JU NP Kornati, unapređenjem mjera smanjenja onečišćenja, može utjecati.
Preliminarni rezultati ukazuju da su u sedmomjesečnom periodu s minimalnim turističkim aktivnostima u područje NP Kornati (listopad 2017 – svibanj 2018) u područje NP Kornate ušle iznimno velike količine morskog otpada. Najbrojniji otpad čini plastika, posebice u uvalama koje su okrenute prema jugu na kojima je iznimno brojna plastična ambalaža (plastične boce). Na nekoliko komada sakupljenog otpada na kojima se uspjela zadržati deklaracija, evidentirani su proizvodi koji dolaze iz južnog dijela Jadrana.
Istraživačke se aktivnosti odvijaju u suradnji s Društvom za podvodne sportove iz Zagreba – DPS Zagreb, će se na istim lokacijama ponoviti i u listopadu 2018. godine, nakon turističke sezone odnosno intenzivnijih turističkih aktivnosti unutar Parka.


Iako JU NP Kornati već godinama provodi slične akcije uklanjanja otpada iz podmorja i priobalja, od 2017. godine, uključivanjem u projekt ACT4LITTER (https://act4litter.interreg-med.eu/) u kojem je JU NP Kornati suradnik na projektu, a koji se financira sredstvima INTERREG MED programa, osim uklanjanja otpada radi se i njegova analiza (količina, sastav) s ciljem da se utvrdi izvor onečišćenja i definiraju mjere za njegovo smanjenje.
U travnju je držana akcija uklanjanja naplavljenog otpada te njegova kvalitativno-kvantitativna analiza tijekom koje su djelatnici JU NP Kornati u uvali Lojena na otoku Levrnaka, u dužini od 100 m obalne linije sakupili 38,5 kg raznovrsnog otpada. Među ukupno 1441 komada sakupljenog otpada, prevladavao je plastični otpad (95,98%), a isti je bio i maseno najzastupljeniji (72,6%). Među plastikom, najzastupljeniji su bile plastični čepovi i plastične čaše koje su činile 30,1% sakupljene plastike. Među sakupljenim otpadom značajan dio čini otpad koji je nastao na području NP Kornati ali nezanemariva količina otpada dolazi morskim strujama iz južnijeg dijela Jadransko-Jonske regije.
Tijekom travnja su na području Parka održane i aktivnosti uklanjanja otpada iz priobalja i podmorja koje je provodio Ronilački klub Sv. Roko iz Bibinja. Tom je akcijom iz podmorja uvale Statival izvađeno ukupno 54 kg otpada iz podmorja te 276 kg naplavljenog otpada. Kvalitativno-kvantitativna analiza sakupljenog otpada nije vršena.

Dobiveni podatci dat će smjernice za izradu Studije gospodarenja otpadom na području NP Kornati, a zajedno s rezultatima analize otpada iz ostalih morskih zaštićenih područja na Sredozemlju, poslužiti će i za kreiranje mjera za smanjenje onečišćenja na području Sredozemlja.
S obzirom da je informiranje i edukacija vrlo bitna u prevenciji onečišćenja odnosno smanjenja utjecaja koje otpad ima na biološku raznolikost kornatskog podmorja ali i morskog ekosusustava općenito, unaprijed se zahvaljujemo na praćenju naših aktivnosti.

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u