Kategorija: Posts Tagged ‘np krka’

 • Mostom preko biserne Ogrlice sred kanjona

  Mostom preko biserne Ogrlice sred kanjona

  08.02.2019

  Na samoj sredini toka rijeke Krke, kao čipka preko prsa nevjeste iz Bogatića, rasuo se niz sedrenih kaskada koje narod prozvaše Ogrlicama. Kada voda preko njih prijeđe, u širokoj lepezi Roškog slapa, ruši se u jezero. Stiješnjen među kanjonima rijeka…

 • NP Krka predstavlja pješačke staze 10

  NP Krka predstavlja pješačke staze 10

  01.02.2019

  Nacionalni park „Krka“ predstavlja svoje pješačke staze: Stinice – Roški slap – Oziđana pećina, 8 500 m. Lugarev put od stoljetne šume do tisućljetne pećine Šuma je oduvijek imala posebno mjesto u svijetu mašte. Dovoljno je spomenuti kultni status koji…

 • 34. rođendan NP “Krka”

  34. rođendan NP “Krka”

  23.01.2019

  Nacionalni park „Krka“ u novu godinu ulazi u slavljeničkom ozračju jer 24. siječnja obilježava svoj rođendan. Jedan od najmlađih hrvatskih nacionalnih parkova, proglašen je 1985. godine kako bi se zaštitile iznimne prirodne vrijednosti i bogata kulturnopovijesna baština koje se isprepliću…

 • NP Krka slavi 34. rođendan

  NP Krka slavi 34. rođendan

  17.01.2019

  Nacionalni park „Krka“ u novu godinu ulazi u slavljeničkom ozračju jer 24. siječnja obilježava svoj rođendan. Jedan od najmlađih hrvatskih nacionalnih parkova, proglašen je 1985. godine kako bi se zaštitile iznimne prirodne vrijednosti i bogata kulturnopovijesna baština koje se isprepliću…

 • NP „Krka“ predstavlja svoje pješačke staze: Bačići

  NP „Krka“ predstavlja svoje pješačke staze: Bačići

  11.01.2019

  Nacionalni park „Krka“ predstavlja svoje pješačke staze: Bačići, 1 800 m. Kamenom omeđen put do bijele stijene Visovca Vozeći se Miljevcima, kamenitom zaravni koju tvore kanjoni Krke i Čikole i planina Promina, na kojoj se rasulo sedam sela i četrdesetak…

 • Bedemi grada Ključa nad uskim kanjonom Čikole

  Bedemi grada Ključa nad uskim kanjonom Čikole

  04.01.2019

  Najveća srednjovjekovna utvrda u Pokrčju, danas najočuvanija, i grad pod njome, bila je Ključica, podignuta na strmoj i neravnoj hridi na desnoj obali rijeke Čikole oko dva kilometra uzvodno od njezina utoka u Krku. S koljena na koljeno prenošena je…

 • NP Krka predstavlja pješačke staze 5

  NP Krka predstavlja pješačke staze 5

  28.12.2018

  Nacionalni park „Krka“ predstavlja svoje pješačke staze: Brnjica – korito Čikole, 1 450 m. Gluvin put do vode među liticama Krka i Čikola uporne su rijeke. Eonima su se usijecale u vapnenačke stijene stvarajući duboke kanjone s nizom krških oblika.…

 • NP Krka predstavlja svoje pješačke staze 3

  NP Krka predstavlja svoje pješačke staze 3

  16.12.2018

  Nacionalni park „Krka“ predstavlja svoje pješačke staze: Skradinski buk, 1 900 m. Svakim korakom do otkrića veličanstvenih vrijednosti Skradinski buk najduži je, najpoznatiji i najposjećeniji slap na rijeci Krki. Tvore ga sedrene barijere, otoci i jezera. Slap se može razgledati…

 • „NP Krka“ nabavila novo vatrogasno vozilo

  „NP Krka“ nabavila novo vatrogasno vozilo

  22.11.2018

  Sezona požara je završila, ali, kada se radi o zaštiti, potrebno ju je kontinuirano promišljati, provoditi mjere i ulagati u opremu, kako bismo očuvali Nacionalni park „Krka“ i ono što je priroda stvarala dva milijuna godina. Zato je Javna ustanova…

 • NP Krka, prihvat posjetitelja na Roškom slapu

  NP Krka, prihvat posjetitelja na Roškom slapu

  12.11.2018

  Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ povećala je razinu zaštite okoliša prilikom prihvata posjetitelja na Roškom slapu. Osebujna ljepota bujne vegetacije Roškoga slapa osobito je zanimljiva istinskim zaljubljenicima u prirodu. Budući da lokalitet Roški slap posljednjih godina bilježi porast broja posjetitelja,…

Kigo na Facebook-u