Rijeka druga na Kvarneru

Objavljeno 17.04.2019 - Turizam

Rijeka druga na Kvarneru

TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.03.2019. GODINE S USPOREDBOM NA ISTO RAZDOBLJE 2018. GODINE

Na području grada Rijeke u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019. godine prosječni broj ukupno raspoloživih ležajeva iznosio je 5.980. U funkciji je bilo pet hotela s 582 ležaja, dva prenoćišta s 396 ležajeva, petnaest hostela s prosječnim brojem od 402 ležajeva te privatni smještaj s prosječnim brojem od 1.150 smještajnih jedinica i 4.600 ležajeva.

Ostvareno je 18.654 dolazaka, što je 22% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Strani su turisti ostvarili 10.467 dolazaka. U usporedbi s istim razdobljem 2018. godine broj stranih dolazaka veći je za 11% i u ukupnom broju dolazaka strani turisti sudjelovali su s 56%. Domaći turisti ostvarili su 8.187 dolazaka. U usporedbi s istim razdobljem 2018. godine broj domaćih dolazaka veći je za 39%, a u ukupnom broju dolazaka domaći turisti sudjelovali su s 44%.

Ostvaren je turistički promet od 54.046 noćenja, što je 41% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Strani turisti ostvarili su 32.605 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem 2018. godine broj stranih noćenja veći je za 26%, dok su u ukupno ostvarenim noćenjima strani turisti sudjelovali sa 60%. Domaći turisti ostvarili su 21.441 noćenje. U usporedbi s istim razdobljem 2018. godine broj domaćih noćenja veći je za 74%, dok su u ukupno ostvarenim noćenjima domaći turisti sudjelovali s 40%.

Na području grada Rijeke najviše noćenja ostvarili su državljani Italije 5.677, slijede državljani SAD-a 5.003, Bosne i Hercegovine 4.711, Srbije 2.573, Mađarske 1.518, Njemačke 1.419, Rumunjske 888, Slovenije 814, Velike Britanije 663 te Crne Gore sa 654 noćenja.

Najviše noćenja ostvaruju turisti iz dobne skupine od 19 do 30 godina te s 15.532 noćenja ostvaruju udio od 28,74% u ukupno ostvarenim noćenjima. Slijede turisti iz dobne skupine od 31 do 40 godina s 12.008 noćenja i udjelom od 22,22%. Turisti iz dobne skupine od 41 do 50 godina ostvarili su 10.309 noćenja i udio od 19,07%, a turisti od 51 do 60 godina ostvarili su 8.023 noćenja i udio od 14,84%. Turisti iz dobne skupine od preko 60 godina s ostvarenih 4.796 noćenja imaju udio od 8,87% u ukupno ostvarenim noćenjima. Djeca od 13 do 18 godina ostvarila su 1.807 noćenja ili 3,34% od ukupno ostvarenih noćenja, a djeca do 12 godina ostvarila su 1.571 noćenje i sudjelovala s 2,91% u ukupno ostvarenim noćenjima.

Strani turisti su u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019. godine boravili u prosjeku 3,12 dana. Domaći turisti su u navedenom razdoblju u prosjeku boravili 2,62 dana.

Najviše noćenja ostvareno je u privatnom smještaju na koji otpada 23.160 noćenja, odnosno 42,85%, slijede hoteli s 18.514 noćenja, odnosno 34,26%, hosteli sa 6.049 noćenja, odnosno 11,19%, ostali objekti u nekomercijalnom smještaju s ostvarenih 5.771 noćenjem, odnosno 10,68% te prenoćišta s ostvarenih 552 noćenja, odnosno 1,02%.

Slijedi statistički prikaz ostvarenog prometa dolazaka i noćenja za razdoblje od 01.01. do 31.03.2019. godine s usporedbom na isto razdoblje 2018. godine te pregled po vrsti smještaja i prosječnom boravku.

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u