Prijedlog za izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama

Objavljeno 25.03.2020 - IzdvojenoVijesti

Prijedlog za izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama

PREDLOŽENEHITNEIZMJENEZAKONAOELEKTRONIČKOJKOMUNIKACIJI
PREDSTAVLJAJUOPASNOST ZAUSTAVNAPRAVAI PRIVATNOSTGRAĐANAI
GRAĐANKIREPUBLIKEHRVATSKE
Udruga Politiscope uputila je zastupnicima Hrvatskog sabora svoje prijedloge za izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama, jer sam nacrt, kao ni predloženi amandmani, nisu dovoljan jamac zaštite privatnosti, sigurnosti i ustavnih prava građana i građanki Republike.
Izmjenama koje predlaže Vlada, ministri bi, u izvanrednim okolnostima, imali ovlast izdavanja zahtjeva telekomunikacijskim operaterima za obradompodataka o geolokacijimobilnih uređaja naših građana.
Bilo kakvo zadiranje u potencijalno veoma osjetljivu kategoriju podataka mora biti privremeno, proporcionalno, nužno za ostvarenje svrhe te transparentno. Stoga je pravo građana potrebno dodatno zaštiti u predloženim izmjenama zakona.
Politiscope predlaže ograničenje obrade podataka o lokaciji na temelju jednog zahtjeva ministra na najdulje 30 dana. Izdavanjem novih zahtjeva ministar ima mogućnost produljiti period obrade podataka ako se za to ukaže potreba. U slučaju obrade podataka o lokaciji svih građana na određenom geografskom području, uvodi se obveza poopćivanja podataka o lokaciji na razinu gradske četvrti ili lokalne jedinice. Naposljetku, uvodi se izričita zabrana izrade profila ispitanika na temelju obrade prikupljenih podataka o lokaciji.
Niže istaknuti prijedlog amandmana ujedno uključuju neke od korisnih prijedloga sadržanih u amandmanima predloženih od strane Kuba zastupnika SDP-a i Pučke pravobraniteljice poput obveze definiranje skupine ispitanika i vremenskog perioda obrade podataka, obveze obavještavanja ispitanika o obradi podataka, obveze uništavanja prikupljenih podataka u roku od 30 dana u slučaju nepokretanja odgovarajućeg postupka, izričito navođenje tijela nadležnog za poslove civilne zaštite kao jedinog nadležnog za obradu podataka, obveza obavještavanja nadležnih tijela o poduzetimradnjama.
Politiscope poziva saborske zastupnike da usvajanjem predloženih izmjena zaštite ustavna prava građana i građanki Republike Hrvatske te njihovo pravo na privatnost sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679.

Duje Prkut
Izvršni direktor
Politiscope
politiscope@protonmail.com

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u