Otvorenje izložbe “Raznolikost riba Jadranskog mora” povodom Međunarodnog dana muzeja

Objavljeno 17.05.2019 - Zanimljivosti

Otvorenje izložbe “Raznolikost riba Jadranskog mora” povodom Međunarodnog dana muzeja

U petak, 17. svibnja 2019., u 18 sati Vas srdačno pozivamo u Muzej na otvorenje izložbe podvodnih fotografija Marinka Babića Raznolikost riba Jadranskog mora.
Postav izložbe: dr.sc. Marcelo Kovačić, Borut Kružić.

U 19.00 sati slijedi program za cijelu obitelj Šišmiši osvajaju grad (edukativno predavanje o šišmišima, demonstracija izrade kućice za šišmiše, osluškivanje glasanja šišmiša uz pomoć bat detektora), voditelji: Udruga Tragus

Ribe su najraznolikija i najbrojnija skupina živućih kralježnjaka te su ujedno i vrijedan dio svekolike biološke raznolikosti i bitan čimbenik u morskim i slatkovodnim ekosustavima i prehrambenim lancima. Prema današnjim procjenama ribe čine preko polovice ukupnog broja od više od 60.000 živućih vrsta kralježnjaka. Pokazuju neobično veliku različitost u svojoj morfologiji, staništima koja zauzimaju te u biološkim i ekološkim osobinama pa nalazimo malo zajedničkih osobina koje možemo pripisati svim ribama. Današnja fauna riba Jadrana odražava geološku povijest prostora kao i zemljopisne, hidrografske i batimetrijske osobine Jadrana, te današnji utjecaj čovjeka. Broj zabilježenih vrsta riba u Jadranskom moru u ovom času je 458 vrsta, što ovo more čini jednim od vrstama najbogatijih dijelova Mediterana s oko 2/3 zabilježenih vrsta za Mediteran. Pri tome je raznolikost riba Jadrana narasla je za oko pedesetak vrsta samo u zadnjih dvadeset godina. Uzroci povećanja poznate raznolikosti riba su bolja istraženost Jadrana i njegovog autohtonog živog svijeta ali i dolazak stranih vrsta pod utjecajem čovjeka.

Ribe pripadaju među najugroženije životinjske skupine u moru poglavito zbog velike gospodarske važnosti. Unatoč mnogim i očitim znacima prekomjerna iskorištavanja, koji se već nekoliko desetljeća zapažaju u Jadranu, ribolovni pritisak na populacije riba ne opada. Osim prelov ribljih populacija, ugrožen je čak i sam opstanak nekih vrsta. Prema “Crvenoj knjizi morskih riba Hrvatske”, koristeći se kriterijima IUCN-a (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), u Jadranu su regionalno izumrle tri vrste riba, a oko pedesetak vrsta je u različitim stupnjevima ugroženosti. Različiti su uzroci ugroženosti riba koji sami ili u međudjelovanju mogu dovesti do nestanka vrste: ribolov, degradacija staništa, onečišćenje mora, uznemiravanje (buka, strojevi, podvodno snimanje, kupanje), strane (alohtone) vrste, klimatske promjene, ostali čimbenici (izlov zbog suvenira, kavezni uzgoj, iskorištavanje sedimenta, krivolov korištenjem eksploziva). Prva dva čimbenika, ribolov te degradacija i uništavanje staništa, vjerojatno imaju najjači štetni utjecaj na vrste i populacije riba u Jadranu.

Izložba fotografija Raznolikost riba Jadranskog mora obuhvatit će i obraditi najzanimljivije i najatraktivnije predstavnike faune riba, uz pregled osnovnih činjenica o njihovoj raznolikosti u Jadranu.

Program obilježavanja Međunarodnog dana muzeja se nastavlja i u subotu, 18. svibnja 2019., u 10 sati sa stručnim vodstvom parkom u neposrednoj blizini Muzeja: Park Nikole Hosta – nekada, danas, sutra, voditelji: izv.prof. dr.sc. Boštjan Surina, dr.sc. Željka Modrić Surina te gostovanjem klauna u Botaničkom vrtu Muzeja: Muzej i klaun u vrtu, cirkuski show: Marko Ilić
Sve aktivnosti su besplatne i nije potrebna najava dolaska.

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u