Opasnije od koronevirusa!

Objavljeno 02.04.2020 - IzdvojenoVijesti

Opasnije od koronevirusa!

Na poziv građana Viškova, novinari redakcije KIGO.hr danas su obišli jednu od najvećih sramota političara u PGŽu na Kvarneru.

Još za vrijeme komunističke Jugoslavije donesena je odluka tadašnjih drugova direktora, predsjednika i načelnika da u krškoj jami dubokoj nekih 30 -40 m na Viškovu, riječka industrija, odnosno rafinerija, koksara, brodogradilišta i razne druge tvornice, ne samo iz Rijeke već i s drugih područja bivše države, odbace 250 tisuća prostornih metara tekućeg i izuzetno opasnog otpada, i to još tamo od 1950. pa sve do 1990. godine. Punih četrdeset godina komunistička vlast, koja je očigledno mrzila Rijeku i okolicu, koristila je tu prirodnu vrtaču za odlagalište katrana, kiselog gudrona, acetilenskog mulja, raznog drugog rafinerijskog i industrijskog ostatka .


Od dolaska demokracije i slobodne Hrvatske više se ne baca opasni otpad u Jamu Sovjak, pa je razina mase pala za cca 2 metra.
Danas još samo neodgovorni ljudi dolaze tu bacat svoj otpad, građevinski materijal i tko zna što još ostalo, no fascinantno je da SDP političari koji vladaju Rijekom, Viškovom i PGŽom nisu bili u stanju trideset godina napraviti bilo kakav plan kako bi se na navedenoj lokacioji bar malo popravilo stanje.
Jama Sovjak smrdi i danas i truje ljude koji žive u neposrednoj blizini, no pitanje je što se događa s podzemnim vodama i kanalima koji usisavaju ove otrove i za vrijeme kiša i šire ih po cijeloj Rijeci i okolici sve do mora…..

Fond za zaštitu okoliša RH kaže ovako:

Jama Sovjak je označena u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske kao „crna točka“ odnosno lokacija u okolišu visoko opterećena otpadom nakon dugotrajnoga neprimjerenoga gospodarenja proizvodnim (tehnološkim) otpadom. Planom gospodarenja otpadom za RH za razdoblje 2017.-2022. sanacija lokacija onečišćenih otpadom (»crne točke«) navode se kao projekti važni za provedbu plana i predstavljaju jedan od ciljeva koje treba postići do 2022. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je određen kao provedbeno tijelo za projekt sanacije jame Sovjak u ime i za račun Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a temeljem odluke o sanaciji koju je donio Ministar 28. srpnja 2017. g.

Predloženo rješenje sanacije jame Sovjak uključuje okvirno pet faza: uklanjanje čvrstog otpada s površine jame; vađenje plutajućih ugljikovodika, prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske; iskop taloga/mekog katrana, priprema za transport te odvoz na spaljivanje izvan Hrvatske; kontinuirano crpljenje, predobrada i ispuštanje otpadnih voda, te popunjavanje jame inertnim materijalom prirodnog porijekla nakon čega će se zatvoriti gornjim brtvenim slojem sa sustavom odvodnje oborinskih voda.

Projekt obuhvaća čišćenje i zatvaranje jame Sovjak, čime će se ukloniti negativan utjecaj opasnog otpada na okolno stanovništvo i šire područje, doprinijeti postizanju pokazatelja iz OPKK 2014.-2020.; pomoći Hrvatskoj u ispunjavanju svojih obveza prema EU, te pridonijeti gospodarskom razvoju općine. Projektom će se ukloniti negativan utjecaj otpada na okoliš, formirat će se nova zelena površina i potencijalno povoljno stanište za pojedine biljne i životinjske vrste, u odnosu na sadašnje vizualno, ekološki i ambijentalno degradirano stanje lokacije. Prostor će poprimiti suburbani karakter, primjereniji okolnom području.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 377.168.323,60 kn. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85,00 %, odnosno dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 320.593.075,06 kn.

RAZDOBLJE PROVEDBE

Početak razdoblja provedbe projekta: 29.06.2018.; kraj razdoblja provedbe projekta: 31.12.2023.

KONTAKT: sovjak@fzoeu.hr

www.strukturnifondovi.hr

www.opzo-opkk.hr

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u