NP Krka, Podzemni svijet krša: završetak ciklusa tekstova

Objavljeno 05.03.2021 - Zanimljivosti

NP Krka, Podzemni svijet krša: završetak ciklusa tekstova

Nakon inicijalnog reljefa i temeljnog fenomena sedre, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ u novom ciklusu tekstova o prirodnoj baštini predstavila je bogatstvo i raznolikost podzemlja. Iz tjedna u tjedan mogli ste čitati o spletu špilja i jama i živome svijetu u okrilju tame i vode

Ciklusom tekstova o podzemnom svijetu Nacionalnog parka „Krka“ Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ pridružila se obilježavanju Međunarodne godine speleoloških objekata i krša (International Year of Caves and Karst, IYCK) 2021.

Međunarodna godina speleoloških objekata i krša međunarodni je projekt čiji je cilj podučiti javnost o prirodnim i kulturnim vrijednostima tih fenomena. Organizira ju Međunarodna speleološka unija (Union Internationale de Spéléologie, UIS), međunarodna organizacija za istraživanje, proučavanje i zaštitu speleoloških objekata i krša, koju čini pedeset pet zemalja članica, među njima i Hrvatska.

Krški tereni zauzimaju oko 20 % površine Zemlje, a u Hrvatskoj obuhvaćaju gotovo 50 % površine. Karakteriziraju ih špilje, jame i površinski reljefni oblici koji zajedno tvore neobične i spektakularne krajobraze. Krška područja izvor su vode za oko 10 % svjetske populacije, staništa rijetkih, ugroženih i endemičnih pripadnika živoga svijeta, izvor znanja o našem okolišu, klimatskim promjenama i mineralnim resursima, ali i područja kulturne baštine kao rezultat života brojnih lokalnih zajednica u krškim područjima te važna posjetiteljska odredišta.

Speleološki objekti i krški krajobrazi vrlo su osjetljivi na onečišćenje, prekomjerno korištenje prirodnih resursa i prostora, uništavanje i loše upravljanje. Zato javnost treba upoznati s činjenicom da je podzemni svijet važan za opstojnost cjelokupnog života na Zemlji i ukazati na načine zaštite krških područja i odgovornog i održivog upravljanja njima.

Uz tok rijeke Krke stotinjak je špilja i jama, od toga šezdeset sedam na području Nacionalnog parka „Krka”. Špilje dinarskog krša najbogatije su na svijetu po broju špiljskih vrsta od kojih 70 % su endemi Hrvatske. Mnogi od njih su relikti, ostaci faune iz davnog geološkog razdoblja. U speleološkim objektima NP „Krka” zabilježeno je preko stotinu sedamdeset svojti, od kojih su mnoge endemi Dinarida i Hrvatske, a četiri su endemi NP „Krka“ (stenoendemi). Većina predstavnika špiljske faune su strogo zaštićene vrste. Na lijevoj obali rijeke Krke nalaze se dvije špilje iznimno važne zbog arheoloških nalaza u njima koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti od neolitika, eneolitika te ranog i srednjeg brončanog doba (Oziđana pećina) i kasnoga brončanog i starijeg željeznog doba (Jazinka).

Osim Oziđane pećine, špilje i jame NP „Krka” nisu otvorene za posjećivanje. Sve tekstove o podzemnom svijetu krša možete pronaći na službenim mrežnim stranicama Nacionalnog parka „Krka“.

Autor: Katia Župan

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u