NP Krka i lokalno stanovništvo zajedno uređuju priobalje Krke

Objavljeno 22.07.2013 - Turizam

NP Krka i lokalno stanovništvo zajedno uređuju priobalje Krke

Nastavlja se suradnja JU “Nacionalnog parka Krka” i lokalnog stanovništva na uređenju desne obale Krke u blizini sela Dubravice i Rupe.

 

U srijedu, 17. srpnja 2013. zajedničkom akcijom članova DVD-a Dubravice i djelatnika JU “NP Krka” uređena je plaža na Pisku.

Na desnoj obali Visovačkog jezera, u neposrednoj blizini sela Rupe i Dubravice, na predjelu Pisak, u jednom od prirodnih plićaka rijeke Krke, nalazi se omiljeno kupalište mještana tih sela, ali i svih koje put dovede u taj kraj. U sklopu svojih redovitih poslova održavanja, JU “NP Krka” pomaže lokalnoj zajednici u održavanju te plaže, sakupljanjem otpada, ravnanjem šljunka, košnjom prilaznih putova, bojenjem klupa, održavanjem zasađenih stabala koštela i sl. U uređenju plaže djelatnicima Parka ove su se godine priključili i članovi DVD-a Dubravice te mještani Rupa i Dubravica, koji su se uz koristan rad ugodno družili i zabavljali.

Nadalje, započeo je i projekt uređenja vidikovca i odmorišta u blizini naselja Rupe.

Na inicijativu Udruge Rupska zvona, pokrenute su akcije u cilju poticanja revitalizacije rupskog kraja, na kojem se dijelom pruža i Nacionalni park “Krka”. Jedan od projekata odnosi se na čišćenje prostora smještenog uz glavnu prometnicu koja iz pravca Rupa vodi prema Dubravicama s kojeg se pruža pogled prema Visovcu i samom selu Rupe, zbog čega je povoljan za izgradnju vidikovca i odmorišta. Taj je prostor, zapušten i obrastao korovom, služio kao deponij za različiti otpad i građevinski materijal.

Čišćenje prostora, u dužini od oko 500 m i širini od 20-30 m, obavili su mještani Rupa početkom srpnja 2013. Tom prilikom uklonjeni su nisko raslinje, grmovi brnistre i stabla pajasena, obavljeno je potkresavanje pojedinih stabala, uklonjen je otpad i odvezen građevinski materijal, te je poravnato tlo. Tako je učinjen prvi korak pretvaranja toga prostora, koji se cijeli nalazi u NP „Krka“,  u vidikovac i odmorište, što će u organizaciji JU „NP Krka“ biti dovršeno 2014. godine.

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u