Ministarstvo poljoprivrede nudi novac za uništavanje ribarskih brodova

Objavljeno 02.06.2014 - Vijesti

Ministarstvo poljoprivrede nudi novac za uništavanje ribarskih brodova

Svi hrvatski ribari koji se više ne žele baviti ribarstvom moći će se javiti na natječaj Ministarstva poljoprivrede, a ukoliko zadovolje natječaje, za uništavanje brodova dobit će novac.

Hrvatska je od Europske unije dobila 11,6 milijuna eura od čega je 4,7 namijenjeno uništavanju brodova kako bi se smanjila ribarska flota jer je po cijeloj Europi znatno osiromašen riblji fond.

Kroz cijeli niz godina, različite države diljem Europe davale su dozvole bez plana mnogim ribarima, a ovi su bez znanja i plana, potamanili sve na što su naišli i time osiromašili riblji fond Europe i doveli u pitanje sve svoje kolege i ribarsku industriju.

U Ministarstvu se nadaju uništiti 40-ak brodova i smanjiti ribarsku flotu za oko 5%. Cjenovne tablice već su utvrđene. Prema njima za brod od 50 BT namijenjen je iznos od 83 tisuće eura, a za brod od 100 BT 250 tisuća eura. Od tog iznosa vlasnici bi sami platili uništavanje broda. Nakon što brod bude izrezan u rezalištu, vlasnici će dobiti novac.

S navedenim novcem, ribari će se svakako moći angažirati u novoj djelatnosti koja će biti usklađena s održivim razvojem.

Sve informacije možete dobiti na broj telefona 01 644319, pri Ministarstvu poljoprivrede RH.

Foto: Leo Pavela ( KIGO.hr)

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u