Lučka uprava Rijeka pobijedila pomoćnika ministra

Objavljeno 29.10.2019 - TurizamVijesti

Lučka uprava Rijeka pobijedila pomoćnika ministra

Lučka uprava Rijeka je održala tiskovnu konferenciju na Riječkom lukobranu povodom pristajanja broda za kružna putovanja po prvi put uz novopostavljene plutajuće pontone u riječkoj luci.
Ovo je velika pobjeda Lučke uprave i obrane godišnjeg plana koji je potpisao direktor Lučke uprave Denis Vukorepa jer je još prije ljeta pomoćnik ministra pomorstva prometa i infrastrukture Anđelko Petrinić na sastanku u Lučkoj Upravi osporio navedeni plan te je kazao da je vladin projekt da Rijeka postane uglavnom prekrcajna luka za terete i da u Rijeci nautika, kruzeri i putnici nisu važni, što je šokiralo sve u Rijeci koji su to čuli. U svim godišnjim planovima koje je napravila Lučka uprava Rijeka jasno stoji da će se lijevi i desni “krakovi” luke koristiti za transport i prekrcaje, a da će se središte grada preurediti za nautički, kruzer i putnički promet.
U planu je čak prilagođavanje luke Baroš kao marine i uređenje zgrade Exportdrva, gdje bi se kasnije mogli održavati i sajamovi nautike u Rijeci na otvorenom i zatvorenom prostoru što je dobra ideja!
Direktor uprave ACIa također je kazao da imaju želju otvoriti ACI marinu u Rijeci i to od poteza pizzerije Boonker pa sve do zgrade Terminala na Molo Longu što bi kompletno promijenilo vizuru grada i što bi konačno svrstalo Rijeku u moderne europske mediteranske gradove.

Lučka uprava Rijeka i Denis Vukorepa su uspjeli sprovesti svoj plan u djelo i luka Rijeka se počinje uređivati za nautiku, kruzere, putnike, ali i za privatna plovila kojih je u Rijeci sve više.

Dva nova plutajuća pontona dimenzija približno 9 metara x 6,5 metara postavljena uz Riječki lukobran, omogućuju prihvat brodova za kružna putovanja i trgovačkih brodova u Bazenu Rijeka dužine do 295 metara i gaza do 9 metara.
Brodovi za kružna putovanja s gazom većim od 7 metara, do sada su se privezivali na kontejnerskom terminalu Brajdica. Ovom investicijom povećani su kapaciteti riječke luke u Bazenu Rijeka i osigurani uvjeti za privez brodova na kružnim putovanjima većeg gaza, a prema potrebi i za privez većih trgovačkih brodova.
U nabavu nove opreme, Lučka uprava Rijeka je krenula sredinom ove godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.944,092,75 kuna (1.555.275,20 kuna + PDV), financirana je vlastitim sredstvima Lučke uprave Rijeka, a ugovor za nabavku i isporuku pontona je potpisan s tvrtkom Dalmont d.o.o.
Novi plutajući pontoni priprema su za dolazeću kruzing sezonu 2020. godine u kojoj se očekuje dvostruko veći broj brodova za kružna putovanja u Rijeci prema sadašnjim najavama. U kruzing sezoni 2020. godine, Lučka uprava Rijeka od svibnja do kraja listopada očekuje 41 brod za kružna putovanja s predviđenih 74.000 putnika i 30.600 članova posade. To znači da će iduću godinu Rijeku posjetiti dvostruko veći broj brodova za kružna putovanja i dvostruko više putnika i članova posade (105.600 osoba) nego ove godine. Podaci nisu konačni jer su najave za iduću sezonu još u tijeku i konačni broj pristajanja može biti i veći nakon zaključenja najava.
Budući je dolazak u Rijeku najavio dvostruko veći broj brodova za kružna putovanja, može se zaključiti da novi plutajući pontoni riječkoj luci osiguravaju nužno potrebne dodatne kapacitete za dolazeću kruzing sezonu u 2020. godini.
Usporedbe radi, u 2018. godini u riječku luku je uplovilo 11 brodova s 10.913 putnika i 5.650 članova posade. U ovoj godini Rijeku će posjetiti ukupno 24 broda za kružna putovanja s 41.200 putnika i 16.800 članova posade. Do sada su uplovila 23 broda, a sezona završava idući mjesec (10.11.2019.) dolaskom broda Celebrity Constellation.

Grad Rijeka, Turistička zajednica grada Rijeke, Turistička zajednica Kvarnera i Lučka uprava Rijeka već nekoliko godina zajednički provode niz aktivnosti za razvoj Rijeke u prepoznatljivu kruzing destinaciju na Kvarneru, te je upravo zbog svega navedenoh važno što hitnije uređenje fasada u samom središtu grada kao i uređenje Mola longa.
Iduće godine Rijeka je Europska prijestolnica kulture što predstavlja izvrsnu priliku za široku promociju i pozicioniranje Rijeke u prepoznatljivu turističku kruzing destinaciju na Kvarneru. Kruzing turizam je pokretač razvoja brojnih uslužnih djelatnosti te izvor prihoda privatnog i javnog sektora, od luka i gradova do kruzing kompanija, turoperatora, pomorskih i turističkih agencija stoga su njegovi učinci na gospodarstvo od velikog lokalnog, regionalnog i nacionalnog značaja.
Projekt koji se danas predstavlja je izravna potpora razvoju Rijeke kao kruzing destinacije i važan korak u nastojanju da se u idućim sezonama zadrže postojeći brodari koji su riječku luku već uključili u svoja kružna putovanja i zainteresiraju novi brodari da u idućim godinama uplove u riječku luku.

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u