Krkino kulturno ljeto

Objavljeno 12.06.2018 - Zanimljivosti

Krkino kulturno ljeto

Nacionalni park „Krka“ najljepša je pozornica. I sam umjetničko djelo prirode, sa slapovima i bujnom vegetacijom kao kulisama, nadahnuće je glazbenicima, slikarima, glumcima i plesačima u njihovu izričaju.

Želeći kulturni turizam integrirati u ukupnu ponudu Nacionalnog parka „Krka“, smanjiti opterećenost pojedinih lokaliteta a Park predstaviti kao jedinstvenu cjelinu suživota prirode i čovjeka, koji su ga oblikovali kroz tisućljeća, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ organizira bogat kulturni program.

Zvuci Krke – The sounds of the River počeli su 2011. kao Večeri uz Krku, glazbena manifestacija kojoj je cilj promocija uzvodnih lokaliteta Nacionalnog parka „Krka“. U proteklih sedam godina prerasli su u kulturni događaj koji obuhvaća širi program i prostor. Riječ je o večerima koje spajaju prirodu i glazbu a namijenjene su prije svega lokalnom stanovništvu i njegovim gostima. Ulaz na sve koncerte bio je i ostao besplatan.

Večeri uz Krku u početku su se održavale na Roškome slapu, kao manifestacija koja najbolje dočarava intimnu atmosferu toga lokaliteta. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ htjela je potaknuti posjetitelje da otkriju nepoznatu Krku koja se krije uzvodno od Skradinskog buka i da tako, vremenskom i prostornom disperzijom posjetitelja, smanji opterećenost najpoznatijeg i najposjećenijeg slapa. Zato se kontinuirano radilo na aktivnostima kojima je cilj održivi razvoj posjećivanja, kroz neposredni doživljaj netaknute prirode i duhovni mir u jedinstvenom ambijentu. Uređeno je desetak poučno-pješačkih staza i vidikovaca, među kojima se ističe staza Stinice – Roški slap – Oziđana pećina, duga 8,5 km, izgrađena 2012. u sklopu petogodišnjeg nacionalnog Projekta integracije u EU Natura 2000, financirana zajmom Svjetske banke. Bio je to prvi projekt financiran zajmom Svjetske banke u nekom od zaštićenih područja u Hrvatskoj. Godine 2014. za posjetitelje je otvorena i Oziđana pećina, pretpovijesni lokalitet na Roškome slapu, u kojemu je uređena arheološka zbirka in situ.

U sjevernom dijelu Parka, na desnoj obali Krke nalazi se rimski vojni logor Burnum, s jedinim sačuvanim vojnim amfiteatrom u Hrvatskoj. Na lokalitetu se od 2003. provode istraživanja i konzervatorski radovi a 2010. otvorena je i arheološka zbirka Burnum u Eko kampusu Puljane. Od 2011. na prostoru amfiteatra u kolovozu se održava manifestacija Burnumske ide. Termin ide izvorno se odnosio na dane punog mjeseca, koje su Rimljani smatrali povoljnima za organiziranje svečanosti i proslava. Nakon dvije tisuće godina Burnumske ide ponovno se organiziraju, da bi se rekonstruirala povijest ovoga kraja u rimsko doba, prikazivanjem života i običaja civilnog pučanstva, ali i nezaobilaznih elemenata legionarskih vještina. Kroz projekt Burnumske ide Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ pokušava oživjeti sliku antičkoga Burnuma kako bi lokalno stanovništvo i posjetitelji doživjeli amfiteatar kao živi organizam i postali svjesni jedinstvenosti i vrijednosti toga lokaliteta.

Cilj je postignut jer se nepoznata Krka sve više otkriva. Od 2011. broj posjetitelja kontinuirano raste na Roškom slapu, manastiru Krka i Burnumu. Raste i broj programa i posjetitelja Krkina kulturnog ljeta, koje dotiče i druga mjesta na riječnome toku, a sve u cilju predstavljanja cijelog područja kao kulturnopovijesno važne destinacije, bogate zabavnim kulturnim programima. Od 2016. Roški slap domaćin je vilama, vilenjacima, vješticama, vračarama i ostalim bićima iz narodne predaje koja se otkrivaju za trajanja LegendFesta. Godine 2017. u Šibeniku je prvi put održan i Green Eye Festival, filmski festival posvećen zaštiti okoliša i očuvanja prirode.

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u