Koje su promjene u koncesijama za kampove?

Objavljeno 31.05.2019 - TurizamVijesti

Koje su promjene u koncesijama za kampove?

Vlada je u četvrtak donijela izmijenjenu i dopunjenu uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu RH, kako bi precizirala što se smatra zauzetom površinom koja se navodi u formuli za izračun stalnog dijela koncesijske naknade, te radi učinkovitije primjene uredbe. “Izmjene i dopune ove uredbe predložene su i zbog potrebe razrade kriterija izračuna promjenjivog dijela koncesijske naknade na osam skupina indeksa razvijenosti grada ili općine u kojoj se kamp nalazi, a u skladu s odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti”, objasnio je na sjednici Vlade ministar turizma Gari Cappelli.
U uredbi se mijenja i rok do kojeg su trgovačka društva dužna platiti promjenjivi dio koncesijske naknade, sa 31. ožujka, na 31. svibnja, i to zbog, kako je kazao Cappelli, uzimanja u obzir zakonskog roka za izradu završnih financijskih izvješća što nije bilo uvaženo s dosadašnjom uredbom.

Cilj izmjena uredbe je otklanjanje zapreke za izračun promjenjivog dijela koncesijske naknade za korištenje turističkog zemljišta u kampovima, jer Ministarstvo turizma, kako stoji u obrazloženju prijedloga izmjena, nije u mogućnosti dalje ispostavljati račune za promjenjivi dio koncesijske naknade za korištenje turističkog zemljišta u kampovima sve dok se izmjenom uredbe ne provede usklađenje kriterija za izračun naknade prema indeksu razvijenosti grada/općine u kojoj se kamp nalazi u skladu s odgovarajućim skupinama razvijenosti u koje su razvrstane jedinice lokalne samouprave.

Obročna otplata za lakše plaćanje višemilijunskih iznosa

Također se na zahtjev trgovačkog društva uvodi i mogućnosti obročne otplate razlike koncesijske naknade, a koja može biti plativa u razdoblju od tri godine i u tri jednaka godišnja obroka, s time da svaki obrok dospijeva 30. rujna tekuće godine. Razlog za tu promjenu je, po riječima ministra turizma, ublažavanje mogućih posljedica na poslovanje trgovačkih društava nakon utvrđivanja točnih suvlasničkih omjera i okončanja postupka davanja koncesije.

“Zbog dugotrajnosti postupka očekuje se da će po okončanju tog postupka trgovačka društva biti u obvezi plaćanja višemilijunske razlike u koncesijskoj naknadi. Stoga će predložena obročna otplata ublažiti učinke koji u navedenoj situaciji mogu predstavljati znatno financijsko opterećenje za poslovanje kampova, a time će se izbjeći i eventualno smanjenje ili zaustavljanje investicija u turističkom sektoru”, stoji u obrazloženju prijedloga izmjena te uredbe.

Inače, ta je uredba prateći dokument Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije iz 2010., čije se izmjene već godinama, zbog nemogućnosti primjene zakona u sektoru turizma traže i očekuju, a zadnje što je najavljeno da će taj zakon biti pripremljen ove godine.

Što se još mijenja izmjenom uredbe?

Izmijenjena uredba definira i da se zauzetom površinom smatra površina kampa koja nije procijenjena u pretvorbi društvenog poduzeća, a bila je dijelom kampa u trenutku pretvorbe.

Koncesijska naknada i dalje se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela, pri čemu se stalni dio izračunava prema zauzetim kvadratnim metrima (m2) po formuli zauzeta površina u m2 puta koeficijent cijene m2, a koji iznosi 3 kune po m2.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi pak 2 posto prihoda podnositelja zahtjeva-kampa ostvarenog u protekloj godini, a određuje se i prema razmjerno zauzetim metrima kvadratnim u odnosu na cjelokupnu površinu kampa, prema kriterijima opremljenosti kampa odnosno njegove kategorizacije od dvije do pet zvjezdica te s obzirom na indeks razvijenosti grada/općine u kojoj se kamp nalazi slijedom nove odluke o razvrstavanju koja je na snagu stupila početkom siječnja 2018.

U 2018. izdano računa za koncesijsku naknadu u iznosu od 28 milijuna kuna

Sukladno važećoj uredbi koncesijska naknada je zajednički prihod državnog, županijskog i gradskog/općinskog proračuna i uplaćuje se u iznosu od 60 posto u korist Fonda za turizam, a preostalih 40 posto u proračun županije i grada/općine na čijem se području nalazi kamp, svakome u jednakim dijelovima.

Na temelju takve raspodjele Ministarstvo turizma je u 2018. izdalo računa za koncesijsku naknadu (za stalni i promjenjivi dio) u iznosu od 28 milijuna kuna, od čega je 16,8 milijuna kuna prihod Fonda za turizam, a 11,2 milijuna kuna županija i gradova/općina.

Promjenjivi dio koncesijske naknade od tih izdanih 28 milijuna kuna iznosi 10 milijuna kuna, od čega je 60 posto prihod Fonda za turizam ili 6 milijuna kuna, a 4 milijuna kuna županija i grada/općine.

Očekivano povećanje koje proizlazi iz izmjena i dopune uredbe iznosi 0,8 posto, pri čemu se navodi i da se se sredstva iz Fonda za turizam razdjeljuju za razvoj turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove prema programu kojeg donosi ministar turizma. (Hina/FaH)

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u