Hrvatska 2016. u većinskom vlasništvu imala 1149 poduzeća

Objavljeno 20.12.2017 - Gospodarstvo

Hrvatska 2016. u većinskom vlasništvu imala 1149 poduzeća

Vlada treba smanjiti državni vlasnički portfelj i usmjeriti ga na strateške gospodarske grane – energetiku, promet i vodoopskrbu. Preporuka je to analize rezultata financijskog poslovanja poduzeća u državnom vlasništvu.

Da Hrvatska pripada kategoriji europskih država s izrazito visokim udjelom poduzeća u vlasništvu države, zamijetili su Anto Bajo, Lana Zuber i Marko Primorac u svom radu “Uspješnost financijskog poslovanja poduzeća (trgovačkih društava) u vlasništvu države” objavljenom u novom “Fiscusu” Instituta za javne financije.

Hrvatska je 2016. u većinskom državnom vlasništvu imala 1149 poduzeća, među kojima su i ona u vlasništvu lokalnih jedinica i u mješovitom vlasništvu gdje je država većinski vlasnik. “Riječ je o poduzećima koja su raspršena po svim gospodarskim sektorima i čiji je doprinos proračunskim prihodima malen zbog slabog financijskog poslovanja”, stoji u radu gore spomenute trojke.

Njihova analiza, zbog značajne statističke neusklađenosti podataka, uglavnom obuhvaća razdoblje od 2008. do 2016., a glavni su izvori Financijska agencija te ministarstva financija i državne imovine. Bajo, Zuber i Primorac u ovom dijelu ističu velike gubitke Ine, Petrokemije, svih poduzeća iz grupe HŽ-a, Autoceste Zagreb-Rijeka itd. Gubitci u poslovanju društava u vlasništvu države u tom razdoblju iznose ukupno oko 16,8 milijardi kuna.

Autori između ostalog napominju i kako je prihod od uplate dobiti nestabilan izvor prihoda državnog proračuna. Među desetak ključnih problema navode da broj javnih poduzeća u državnom vlasništvu kontinuirano raste u posljednjih devet godina, da država kao vlasnik sudjeluje u velikom broju različitih gospodarskih sektora i ne pokazuje jasnu strategiju pri odabiru poduzeća, da je vlasnički portfelj države strateški nejasno usmjeren i rascjepkan na brojne sektore bez jasne hijerarhije njihove važnosti za državu.

Preporučuju Vladi da objavi popis poduzeća koja ne ispunjavaju obvezu uplate dobiti u državni proračun, a da uprave poduzeća koja tu zakonsku obvezu ne ispune – kazni.

Vlada treba uvesti obvezu listanja javnih trgovačkih poduzeća u većinskom i manjinskom udjelu na Zagrebačkoj burzi. Time bi stekla i realniji uvid u vrijednost imovine i ocijenila potencijal za smanjenje deficita i javnog duga, preporučuju Ante Bajo, Lana Zuber i Marko Primorac.

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u