Grad Ozalj na dvije kulturne rute – impresionizam i Nikola Tesla

Objavljeno 26.09.2019 - Kultura

Grad Ozalj na dvije kulturne rute – impresionizam i Nikola Tesla

Nakon posjete u lipnju 2019., kada je u Ozlju bio g.Pierre Bedoulle, predsjednik kulturne rute Vijeća Europe Impressionisms Routes, Grad Ozalj je dobio mjesto na ovoj ruti, kao prvi grad u Hrvatskoj koji je uključen. G.Bedoulle je tada posjetio Ozalj i u pratnji gradonačelnice Gordane Lipšinić, ravnatelja Zavičajni muzej Ozalj Stjepana Bezjaka i višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i projekte Grada Ozlja Tonija Šarića posjetio mjesta koja su ključne točke na turističkoj ruti Putevima Slave Raškaj, te je upoznat sa planovima i projektima vezanim za baštinu Slave Raškaj u Ozlju.

Najavljujemo kako će u listopadu, u centru Pariza, na izložbi u prostoru « Salon des Grands Voyages » u Carrousel du Louvre 11-12.10. biti predstavljena reprodukcija Slave Raškaj sa informacijama o Ozlju i našoj velikoj slikarici. Izložba je dio ovogodišnjih predstavljanja rute po cijeloj Europi

Kulturna ruta Nikola Tesla Network

U srpnju 2019. godine je potpisana Povelja o suradnji Nikola Tesla Network – Mreža Nikola Tesla. Brojni potpisnici njih više od trideset, iz zemlje i inozemstva (ministarstva, županije, jedinice lokalne samouprave, muzeji, instituti, obrazovne institucije…) i prije potpisa se angažirala na projektu kulturne rute koja bi krenula iz rodnog Smiljana u Lici i prošla svim zemljama u kojima je Tesla proveo dio života.

Inicijativu za kulturnu rutu Nikola Tesla pokrenuli su Hrvatska udruga za turističke i kulturne rute Tur Kultur, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo i Turistička zajednica Ličko-senjske županije, a među prvima je podršku dalo Ministarstvo turizma. Svi potpisnici Povelje, već su se ranije angažirali na ovom slojevitom projektu, koji uključuje promociju destinacije, prekograničnu suradnju, istraživanje, edukacije, kulturnu suradnju, turističku ponudu i niz drugih segmenata.

Nakon potpisivanja Povelje uslijedilo je osnivanje Udruge Nikola Tesla Network, koja je prikupila svu potrebnu dokumentaciju i početkom rujna prijavila certifikaciju rute pri Institutu za europske kulturne rute Vijeća Europe.
Inače, kulturne rute Vijeća Europe osnovane su s ciljem jačanja ljudskih prava, demokracije, prekogranične suradnje, kulturne raznolikosti i dijaloga, a prva je ruta pokrenuta 1987. i sad ih postoji 38.

Projekt bi, prođe li na Vijeću Europe, najranije u svibnju dobio certifikat Kulturna ruta Vijeća Europe 2020. To će označiti i start za brojne domaće i međunarodne gospodarstvenike, kulturne djelatnike, znanstvenike i mnoge druge, kojima će ruta ostati inspiracija za izradu novih turističkih itinerera, ali i za nova istraživanja i nove kulturne prekogranične projekte.

Autor: Toni Šarić

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u