Ispred Europske komisije spremno mjesto za hrvatsku zastavu

Objavljeno 26.08.2010 - Vijesti

Hrvatska ima 33 otvorena poglavlja i 22 zatvorena, a u Bruxellesu se očekuje da će u 2011. ući sa samo dva otvorena: Tržišno natjecanje te Pravosuđe i temeljna prava

BRUXELLES (Od Vjesnikova dopisnika) – Hrvatska je na pravom putu, ima dobar tempo i može zaključiti pregovore do kraja ove ili početka iduće godine. Riječ je o rečenici koja se prije ljeta vrtjela i u Hrvatskoj i u Bruxellesu. Također, već se mjesecima govori da je Hrvatska ušla u završnu fazu pregovora. To je sada i točno, jer nakon zatvaranja dvije trećine pregovaračkih poglavlja, zaista je bliže članstvu nego ikad.
Do kraja godine Europskom unijom predsjedava Belgija, koja se nakon stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma i velikih promjena unutar Unije, našla u situaciji da vodi glavnu riječ o njezinu proširenju. Belgija je time i za Hrvatsku postala vrlo važan partner u završnoj fazi pristupnih pregovora. Ta zemlja »Hrvatsku vidi vrlo skoro kao članicu EU-a«. To je već nekoliko puta naglasio Olivier Chastel, belgijski državni tajnik za europske poslove. Belgijsko je predsjedništvo vrlo susretljivo prema Hrvatskoj i otvoreno za sazivanje najmanje dviju međuvladinih konferencija o pristupanju. Prema potrebi, Belgija je spremna organizirati i dodatne konferencije na kojima bi Hrvatska mogla zatvoriti što više poglavlja.
Poruka koju su hrvatski predstavnici prenijeli svojim europskim sugovornicima u Bruxellesu prije ljetnih praznika bila je da u pregovorima »ima još mnogo posla«. Također su i strani novinari primili na znanje da se i u Hrvatskoj govori o mogućem ulasku zemlje u EU 2012. ili 2013. godine. Posebno veliki izazovi očekuju se u zatvaranju poglavlja Pravosuđe i temeljna prava te Tržišno natjecanje, ali ne treba zaboraviti još neka izazovna poglavlja, primjerice o poljoprivredi i okolišu.
Mjerila za zatvaranje, prije svega o poglavlju Pravosuđe i temeljna prava, takva su da je teško predvidjeti kada će biti ispunjena, a samim time i zatvaranje tog poglavlja. EU, među ostalim, traži popis presuda za slučajeve korupcije, uključujući i one na visokoj i najvišoj razini.
Do kraja godine veliki posao predstoji i u pripremama prijevoda ukupne pravne stečevine EU-a na hrvatski jezik, a riječ je o 107.000 stranica.
Osim prijevoda, tekst treba verificirati i objaviti u glasilu Europske unije prije ulaska Hrvatske u EU. Vremena nije ostalo mnogo, pa će idući mjeseci biti važni za ubrzavanje i ispunjavanje preostalog posla, na kojem Hrvatska radi već osam godina. U tom poslu važnu ulogu odigrat će i hrvatski pravnici-lingvisti, koje postupno i polako zapošljavaju i institucije Unije.
Uostalom, da Europska unija već dugo računa na ulazak Hrvatske, svjedoči i 28 stjegova postavljenih ispred sjedišta Europske komisije u Bruxellesu. Uz 27 članica Unije i njihovih zastava, ima mjesta samo još za Hrvatsku. Simbolično ili ne, ali je istinito.

Alen Legović

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u