8. Tjedan botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki

Objavljeno 16.05.2018 - Zanimljivosti

8. Tjedan botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki

Sekcija botaničkih i školskih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki Hrvatskog botaničkog društva, u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizira 8. Tjedan botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki. Supokrovitelji Tjedna su Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Ministarstvo poljoprivrede.

Svečano otvorenje 8. Tjedna botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki na razini Hrvatske održalo se u Prirodoslovnom muzeju Rijeka, u ponedjeljak, 14.5., u 18 sati. U svečanosti otvorenja sudjelovali su i prisutnima su se obratili zamjenik župana, g. Petar Mamula, gradonačelnik, mr. sc. Vojko Obersnel i ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Rijeka, dr. sc. Željka Modrić Surina. Zamjenik župana, g. Petar Mamula, svečano je otvorio Tjedan.

Nakon svečanog otvorenja, ravnateljica, dr. sc. Željka Modrić Surina, ukratko je predstavila u sklopu europskog projekta LIKE preuređen stražnji dio Botaničkog vrta Muzeja namijenjen uzgoju biljaka u trajnom režimu ex-situ zaštite, te pozvala g. Mamulu i g. Obersnela da u režim zaštite stave prve dvije biljke i time otvore ovaj dio vrta.

Program se dalje nastavio prema rasporedu:
• 18.30 sati – doc.dr.sc. Boštjan Surina, dr.sc. Željka Modrić Surina (Prirodoslovni muzej Rijeka): Inicijative za osnivanje botaničkih vrtova u Rijeci i okolici – predstavljanje preuređenog dijela Botaničkog vrta Muzeja u okviru europskog projekta LIKE te inicijativa za uređenje Botaničkog vrta u Parku Nikole Hosta, osnivanje planinskog botaničkog vrta na području Platka te centra za ex-situ zaštitu ugroženih i rijetkih biljnih vrsta Mediterana na Kampusu

Liburnijski botanički vrt u Parku Nikole Hosta bio bi veliki, klasični (odnosno multifunkcijski) znanstveno utememljeni botanički vrt, koji bi ujedno predstavljao i pravi društveno-kulturni centar na otvorenom i imamo mnogobrojne slojeve interpretacije, pa bi se u njemu predstavilo domaće autohtono bilje, ali i egozote koje su povijeno vezane za ovaj park, nekada park nadvojvode Habsburškog, kao i tradicionalne kulture vezane za naše područje, ljekovite i otrovne biljke i sl.

Na prostoru Sveučilišnog Kampusa, na inicijativu Odjela za biotehnologiju Sveučilišta i Prirodoslovnog muzeja Rijeka, Grad Rieka, s partnerima, Primorsko-goranskom županijom, TZ Grada Rijeke i JU Priroda, kroz projekt Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ , koji je bio prijavljen za financiranje na poziv Promicanje održivog razvoja prirodne baštine i Europskog fonda za regionalnoi razvoj, a trenutno se nalazi u posljednjoj fazi evaluacije, planira se uređenje velikog interpretacijskog centra na otvorenome, ali i oformljivanje centra za zaštitu ugroženih i rijetkih biljnih vrsta Mediterana.

Također, u suradnji s Goranskim sportskim centrom d.o.o. i Primorsko-goranskom županijom razvija se ideja o osnivanju planinskog botaničkog vrta na širem području Platka.
• 19.30 sati – prof. dr. sc. Kobus Eloff (Sveučilište u Pretoriji, Južnoafrička Republika): The changing role of botanical gardens and arboreta over time, predavanje

Program Muzeja se nastavlja kroz cijeli tjedan, te tako slijedi:
15. – 17. svibnja 2018., utorak – četvrtak
• 9.30 – 11.30 sati – radionica Budi zaštitnik Tommasinijeve merinke
– radionica je besplatna, namijenjena je organiziranim grupama učenika nižih razreda osnovne škole

Autor: Klara Bukovac

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u