Hrvatska odlična u infrastrukturnim projektima, prometu i turizmu

Objavljeno 23.03.2010 - Gospodarstvo

Hrvatska odlična u infrastrukturnim projektima, prometu i turizmu

Država Hrvatska ulaže u izgradnju cestovne i željezničke infrastrukture, radi na modernizaciji morskih i riječkih luka te unutarnjih plovnih putova, inzistira na kvalitetnom hrvatskom turističkom proizvodu, kako kontinentalne, tako i primorske Hr

Ostvarena postignuća, projekti i reforme
Intenzivirana izgradnja autocesta i prometnica Od početka 2004. do danas ukupno je izgrađeno 276 km autocesta, 52 km poluautocesta, te izgrađeno 82,3 km i rekonstruirano 275 km državnih cesta,
Veliki projekt izgradnje autocesta i cesta i dodatno će se intenzivirati,
U izgradnju i održavanje javnih cesta planira se uložiti više od 32 milijarde kuna, ili 13,5 posto više nego u protekle četiri godine.


 
Preustroj i razvoj Hrvatskih željeznica Novim ustrojem će se povećati konkurentnost željezničkog prijevoza, transparentnost trošenja proračunskih sredstava i efikasnost poslovanja, što će pripremiti željeznicu za liberalizaciju tržišta,
Izrada Nacionalnog programa izgradnje i održavanja željezničke infrastrukture,
Ugovorena je nabava 300 teretnih vagona, sa „Đurom Đakovićem“, te se planira nabava 15 elektrolokomotiva, 10 putničkih vagona i 18 garnitura za prigradski putnički promet.


 
Razvoj morskih i riječnih luka, te plovnih puteva U infrastrukturu morskih luka od osobitoga gospodarskog značenja za RH je tijekom 2004. i 2005. investirano iz državnog proračuna 180 milijuna kuna, a u 2006. 147,3 milijuna kuna,
U posljednje 3 godine Ministarstvo je sudjelovalo u izgradnji i rekonstrukciji 52 luke županijskog značaja s oko 150 milijuna kuna.


 
Razvoj Jadranskih otoka Cilj projekta je modernizacija ruralnih područja izgradnjom općinske i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima. Planira se ulaganje u infrastrukturu za vodovod i kanalizaciju, zdravstvo, socijalnu skrb i obrazovanje,
Ukupna vrijednost projekta iznosi: 386.728.742,70 kuna.
 
Turizam Program kreditiranja malog obiteljskog poduzetništva u turizmu “Poticaj za uspjeh”,
Projekt Brijuni Rivijera,
Programa poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam tradicijske i prirodne baštine u turistički nerazvijenim područjima.
 
Poduzetničke zone Otvaranje novih poduzetničkih zona (zone.mingorp.hr)
 
Program regionalnog razvoja Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi,
Integralni razvoj lokalne zajednice,
Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka.
 
Telekomunikacije Stvoren je pravni okvir za uspješnu liberalizaciju hrvatskog telekomunikacijskog tržišta,
Dodijeljena je koncesija za 3. GSM operatora,
Donesena je Strategija razvoja širokopojasnog pristupa. 
 

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u