Ministar Biškupić donio plan zaštite risa u Hrvatskoj

Objavljeno 22.09.2010 - Vijesti

Radi osiguravanja zaštite i očuvanja risa u prirodi, koji je od tri velike zvijeri (ris, vuk, medvjed) u Hrvatskoj najugroženiji, ministar kulture Božo Biškupić donio je plan upravljanja risom u Hrvatskoj za razdoblje od 2010. do 2015

Od tri velike zvijeri prisutne na prostorima Hrvatske, ris je najugroženiji i sa znanstvenog stajališta do sada najslabije istražen. U zadnjih petnaestak godina brojnost populacije risa je u padu te se smatra jednom od najugroženijih vrsta sisavaca u Hrvatskoj i strogo je zaštićen.

Provedba njegove zaštite u praksi vrlo je kompleksna prije svega zbog njegove pozicije predatora na vrhu hranidbenog lanca što ga dovodi i u kompeticiju s čovjekom.

Stoga ovaj plan predstavlja temeljni okvir za osiguravanje zaštite i očuvanja risa u prirodi kao nezaobilaznog elemenata biološke raznolikosti Republike Hrvatske.

Plan je rezultat procesa revizije u kojem su sudjelovali predstavnici svih interesnih skupina: nadležnih ministarstava, Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri, znanstvenika, lovaca, šumara, nevladinih udruga i dr.).

Usvojeni plan upravljanja risom sastoji se od pet dijelova koji čine jedinstvenu cjelinu: Vizija, Osnova za izradu Plana, Ocjena provedbe Plana upravljanja risom, Operativni Plan upravljanja risom s detaljnim akcijskim planom te Nadzor provedbe i revizija Plana upravljanja risom u Hrvatskoj. (Hina)

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u